Menu
Strona główna
Hacking
Programowanie
Telefonia Komórkowa
Kody do Gier
Linux
Dlaczego?
Programowanie w Delphi
Mapa strony
 Programy
Systemy
Artykuły PDF

Security

Skanery
Sniffery
Security

Windows

Użytkowe
Przegl?darki graficzne
Kodeki
Narzędzia plikowe
Narzędzia dyskowe
Narzędzia systemowe
Sterowniki
Szyfrowanie danych
Zarz?dzanie hasłami
Zarz?dzanie rejestrem
?aty i Patche
Zarz?dzanie pamięci?
Synchronizacja czasu
Nagrywanie płyt
Free Antivirus (Darmowe Antyvirusy)
Sterowniki
Obróbka d?więku
Edycja wideo

Internetowe

Bezpiecze?stwo
Programy P2P
Komunikatory
Dodatki do przegl?darek
Klienty poczty elektronicznej
Narzędzia Antyspamowe
Przegl?darki grup dyskusyjnych
Przegl?darki Offline
Serwery poczty elektronicznej
Telefonia komórkowa
Wyszukiwarki internetowe
Zdalny dostęp
Cybernianie
Klienty FTP
Narzędzia internetowe
Prywatnośc
Przegl?darki internetowe
Serwery FTP
Serwery WWW
Wspomagacze ści?gania
Zarz?dzanie sieci? lokaln?

Tuning Systemu

Diagnostyka i testowanie
Inne
Rozszerzenia pulpitu
Tapety na pulpit
Tuning Systemu
Ikony
Powłoki
Tuning sprzętu
Wygaszacze ekranu

Programowanie

Kompilatory
Biblioteki i komponenty
Bazy danych
Edytory programistyczne
?rodowiska programistyczne
Debugery
Tworzenie wersji instalacyjnych

Webmastering

Użytkowe
Kursy

Linux

Użytkowe
Internetowe
Multimedialne

Programy biurowe

Programy dla firm
Pakiety biurowe
Administracja
Edytory tekstu
Grafika prezentacyjna
Kadry i płace
Wspomaganie projektowania
Zarz?dzanie projektami
Bazy danych
Finanse i księgowośc
Handel
Programy ewidencyjne
Zarz?dzanie informacj? osobist? (PIM)
 Download GRY
Pelne Wersje GIER
 Artykuły > Dlaczego? > Dlaczego jądro ziemi jest gorące jak ognisty piec??

Najg?ębszy otwór świata zaczto drążyć w 1970 roku w Związku Radzieckim pod Zapolarnym na Pó?wyspie Kolskim, niedaleko granicy Fińskiej. Celem owej sądy geologicznejbyo dotarcie na g?ębokość 15 kilometrÓw, do po?owy grubośći skorupy ziemskiej w tym miejscu, co stanowi zaledwie 0,23 procenta 6370- kilometrowej podróży do srodka Ziemi.

Nasza planeta budowa przypomina cebulę,ma warstywy ulożone jedna na drugiej. W odróżnieniu jednak od warstwy cebuli ktore w zasadzie nie różnia sie krzta?tem, a także gęstośćią, cztery g?ówne warstwy tworzace Ziemie - skorupa, p?aszcz oraz zewnętrzna i wewnętrzna część jądra - znacznie sie od siebie różnią. Możemy porónac skorupe Ziemską, stanowiąc mniej wiecej jeden procent ca?kowitej obietośći Ziemi,do zewnętrznej ?uski cebuli, proporcjonalnie jest ona podobnie cienka. Pod cienka skorupa ziemska znajduje się p?aszcz, który zajmuje 82 procent ?ącznej obietosci Ziemi i siega na g?ębokośćprawie 3000 kilometrow do stopionej zewnętrznie cześci jądra.Oko?o 2000 kilometrow znajduje się jądro wewnętrzne - gęste i gorejące serce naszej Ziemi. Jadro Ziemi nie jest po prostu gorace, w istocie jest rozgrzana do bia?ośći kulą materii. Geofizycy szacuja, ze temperatura w jądże wynosi 4000*C i stopniowo zniejsza sie do 3000*C na granicy między jadrem zewnętrzym a plaszczem Ziemi.

Uczeni twierdzą, ze znaczna jego cześć zosta?a wytworzona w czasie , gdy Ziemia powsta?a z wirującego ob?oku gazu. Wed?ug wszelkiego prawdopodobieństwa ob?ok gazu przekszta?c? sie w planetozymale - ma?e cia?a niebieskie,które sie zderza?y, wyzwalajac ogromną energie kinetyczna i w efekcie ciep?o - gdy formowa?a sie Ziemia i pozosta?e planety w uk?adzie s?onecznym. Dzisiaj dysponujemy szczegÓ?owym obrazem struktury naszej planety , stworzonym w obecnym stuleciu dzieki imformacja zkilku ?róde?.

 

Pozdrawiam

Gdybyśmy mieli zjechac donajg?ębszej kopalni na świecie, znajdujacej sie 3777 metrów pod powierzchnia Ziemi w Carletonville w Republice Po?udniowej Afryki,w?aściwie czulibyśmy sie tak, jakbyśmy wjeżdżali do serca Ziemi. Z powodu temp. 55 *C w tej kopalni z?ota, moglibyśmy uwierzyć, że przenikneliśmy w g?ab p?aszcza Ziemi ku ognistemu piecowi leżącemu ni?ej.
komentarz[0] |

Copyright Š 2006 - 2007 E-comet.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.

programy,artykuły,gry online,teledyski,filmiki,smieszne reklamy,sterowniki,kodeki,programy,program,download, downloads,security,bramka sms, teledyski,antywirusy,darmowe free program,programy p2p,tapety,programy biurowe,programy dla firm,narzędzia dyskowe,edytory,gry strategiczne,gry przygodowe,gry sportowe, symulatory, gry rpg,gry karciane, gry zrecznosciowe. Zapraszamy.
0.021 |