Menu
Strona główna
Hacking
Programowanie
Telefonia Komórkowa
Kody do Gier
Linux
Dlaczego?
Programowanie w Delphi
Mapa strony
 Programy
Systemy
Artykuły PDF

Security

Skanery
Sniffery
Security

Windows

Użytkowe
Przegl±darki graficzne
Kodeki
Narzędzia plikowe
Narzędzia dyskowe
Narzędzia systemowe
Sterowniki
Szyfrowanie danych
Zarz±dzanie hasłami
Zarz±dzanie rejestrem
£aty i Patche
Zarz±dzanie pamięci±
Synchronizacja czasu
Nagrywanie płyt
Free Antivirus (Darmowe Antyvirusy)
Sterowniki
Obróbka d¼więku
Edycja wideo

Internetowe

Bezpieczeñstwo
Programy P2P
Komunikatory
Dodatki do przegl±darek
Klienty poczty elektronicznej
Narzędzia Antyspamowe
Przegl±darki grup dyskusyjnych
Przegl±darki Offline
Serwery poczty elektronicznej
Telefonia komórkowa
Wyszukiwarki internetowe
Zdalny dostęp
Cybernianie
Klienty FTP
Narzędzia internetowe
Prywatnośc
Przegl±darki internetowe
Serwery FTP
Serwery WWW
Wspomagacze ści±gania
Zarz±dzanie sieci± lokaln±

Tuning Systemu

Diagnostyka i testowanie
Inne
Rozszerzenia pulpitu
Tapety na pulpit
Tuning Systemu
Ikony
Powłoki
Tuning sprzętu
Wygaszacze ekranu

Programowanie

Kompilatory
Biblioteki i komponenty
Bazy danych
Edytory programistyczne
¦rodowiska programistyczne
Debugery
Tworzenie wersji instalacyjnych

Webmastering

Użytkowe
Kursy

Linux

Użytkowe
Internetowe
Multimedialne

Programy biurowe

Programy dla firm
Pakiety biurowe
Administracja
Edytory tekstu
Grafika prezentacyjna
Kadry i płace
Wspomaganie projektowania
Zarz±dzanie projektami
Bazy danych
Finanse i księgowośc
Handel
Programy ewidencyjne
Zarz±dzanie informacj± osobist± (PIM)
 Download GRY
Pelne Wersje GIER
 Artykuy > Dlaczego? > Dlaczego jądro ziemi jest gorące jak ognisty piec??

Najg£ębszy otwór świata zaczto drążyć w 1970 roku w Związku Radzieckim pod Zapolarnym na Pó£wyspie Kolskim, niedaleko granicy Fińskiej. Celem owej sądy geologicznejbyo dotarcie na g£ębokość 15 kilometrÓw, do po£owy grubośći skorupy ziemskiej w tym miejscu, co stanowi zaledwie 0,23 procenta 6370- kilometrowej podróży do srodka Ziemi.

Nasza planeta budowa przypomina cebulę,ma warstywy ulożone jedna na drugiej. W odróżnieniu jednak od warstwy cebuli ktore w zasadzie nie różnia sie krzta£tem, a także gęstośćią, cztery g£ówne warstwy tworzace Ziemie - skorupa, p£aszcz oraz zewnętrzna i wewnętrzna część jądra - znacznie sie od siebie różnią. Możemy porónac skorupe Ziemską, stanowiąc mniej wiecej jeden procent ca£kowitej obietośći Ziemi,do zewnętrznej £uski cebuli, proporcjonalnie jest ona podobnie cienka. Pod cienka skorupa ziemska znajduje się p£aszcz, który zajmuje 82 procent £ącznej obietosci Ziemi i siega na g£ębokośćprawie 3000 kilometrow do stopionej zewnętrznie cześci jądra.Oko£o 2000 kilometrow znajduje się jądro wewnętrzne - gęste i gorejące serce naszej Ziemi. Jadro Ziemi nie jest po prostu gorace, w istocie jest rozgrzana do bia£ośći kulą materii. Geofizycy szacuja, ze temperatura w jądże wynosi 4000*C i stopniowo zniejsza sie do 3000*C na granicy między jadrem zewnętrzym a plaszczem Ziemi.

Uczeni twierdzą, ze znaczna jego cześć zosta£a wytworzona w czasie , gdy Ziemia powsta£a z wirującego ob£oku gazu. Wed£ug wszelkiego prawdopodobieństwa ob£ok gazu przekszta£c£ sie w planetozymale - ma£e cia£a niebieskie,które sie zderza£y, wyzwalajac ogromną energie kinetyczna i w efekcie ciep£o - gdy formowa£a sie Ziemia i pozosta£e planety w uk£adzie s£onecznym. Dzisiaj dysponujemy szczegÓ£owym obrazem struktury naszej planety , stworzonym w obecnym stuleciu dzieki imformacja zkilku ¼róde£.

 

Pozdrawiam

Gdybyśmy mieli zjechac donajg£ębszej kopalni na świecie, znajdujacej sie 3777 metrów pod powierzchnia Ziemi w Carletonville w Republice Po£udniowej Afryki,w£aściwie czulibyśmy sie tak, jakbyśmy wjeżdżali do serca Ziemi. Z powodu temp. 55 *C w tej kopalni z£ota, moglibyśmy uwierzyć, że przenikneliśmy w g£ab p£aszcza Ziemi ku ognistemu piecowi leżącemu ni¼ej.
komentarz[0] |

Copyright 2006 - 2007 E-comet.info. Wszelkie prawa zastrzeone.

programy,artykuy,gry online,teledyski,filmiki,smieszne reklamy,sterowniki,kodeki,programy,program,download, downloads,security,bramka sms, teledyski,antywirusy,darmowe free program,programy p2p,tapety,programy biurowe,programy dla firm,narzdzia dyskowe,edytory,gry strategiczne,gry przygodowe,gry sportowe, symulatory, gry rpg,gry karciane, gry zrecznosciowe. Zapraszamy.
0.04 |