Menu
Strona główna
Hacking
Programowanie
Telefonia Komórkowa
Kody do Gier
Linux
Dlaczego?
Programowanie w Delphi
Mapa strony
 Programy
Systemy
Artykuły PDF

Security

Skanery
Sniffery
Security

Windows

Użytkowe
Przegl?darki graficzne
Kodeki
Narzędzia plikowe
Narzędzia dyskowe
Narzędzia systemowe
Sterowniki
Szyfrowanie danych
Zarz?dzanie hasłami
Zarz?dzanie rejestrem
?aty i Patche
Zarz?dzanie pamięci?
Synchronizacja czasu
Nagrywanie płyt
Free Antivirus (Darmowe Antyvirusy)
Sterowniki
Obróbka d?więku
Edycja wideo

Internetowe

Bezpiecze?stwo
Programy P2P
Komunikatory
Dodatki do przegl?darek
Klienty poczty elektronicznej
Narzędzia Antyspamowe
Przegl?darki grup dyskusyjnych
Przegl?darki Offline
Serwery poczty elektronicznej
Telefonia komórkowa
Wyszukiwarki internetowe
Zdalny dostęp
Cybernianie
Klienty FTP
Narzędzia internetowe
Prywatnośc
Przegl?darki internetowe
Serwery FTP
Serwery WWW
Wspomagacze ści?gania
Zarz?dzanie sieci? lokaln?

Tuning Systemu

Diagnostyka i testowanie
Inne
Rozszerzenia pulpitu
Tapety na pulpit
Tuning Systemu
Ikony
Powłoki
Tuning sprzętu
Wygaszacze ekranu

Programowanie

Kompilatory
Biblioteki i komponenty
Bazy danych
Edytory programistyczne
?rodowiska programistyczne
Debugery
Tworzenie wersji instalacyjnych

Webmastering

Użytkowe
Kursy

Linux

Użytkowe
Internetowe
Multimedialne

Programy biurowe

Programy dla firm
Pakiety biurowe
Administracja
Edytory tekstu
Grafika prezentacyjna
Kadry i płace
Wspomaganie projektowania
Zarz?dzanie projektami
Bazy danych
Finanse i księgowośc
Handel
Programy ewidencyjne
Zarz?dzanie informacj? osobist? (PIM)
 Download GRY
Pelne Wersje GIER
 Artykuły > Programowanie > Jak Uzyskać dostęp do SQL, Gdziekolwiek Baza danych z ColdFusion

Jak Uzyskać dostęp do SQL, Gdziekolwiek Baza danych z ColdFusion

 

W tym artykule, nauczysz się o będąc człowiekiem sukcesu od ColdFusion MX 6.1 Serwera do SQL, Gdziekolwiek 9 bazy danych. Ta technika może być przydatna w rozmaitości podań, na przykład kiedy komiwojażer chroni jakieś dane przed bazą danych na notatniku elektronicznym albo komputerze podręcznym i okresowo reconnects do głównej bazy danych dla uaktualnień.

Wprowadzenie

SQL Gdziekolwiek jest łatwymi w użyciu, jakością przedsięwzięcia, bazą danych relational z małą stopą drukować to może zostać użyty w rozmaitości podań zawierających osadzonych i mobilnych. Moje pierwsze doświadczenie z SQL, Gdziekolwiek był w podaniu z Siebel mobilnymi klientami, którzy trzymali porcję bazy danych wiązała się z ich rolą w mobilnym kliencie i zsynchronizowanej z albo Wyrocznia albo MS SQL serwerami czasami. Wierzę, że to było doskonała synchronizacja, poparcie SQL i mała stopa drukować to zrobione ten wybór naturalny.

Upierając mała baza danych, która może zostać wbita do podania jest wymagana w jakichś przypadkach. Rozważ sytuację podróżującego człowieka sprzedaży, który trzyma dane i czasami reconnects albo przez pociągnij albo typ push repliki. Faktycznie klient Siebel wspomniał powyższy mieli tę funkcjonalność. Mobilny klient miał SQL, Gdziekolwiek bazę danych.

ColdFusion dostarcza doskonałego poparcia dla bycia człowiekiem sukcesu do rozmaitości ?ródeł danych przez łatwe w użyciu administracyjny panel. ColdFusion łatwo jest człowiekiem sukcesu do SQL, Gdziekolwiek bazą danych przez Wklęsłość ODBC. Ten podręcznik około jest człowiekiem sukcesu od ColdFusion MX 6.1 Serwerem do SQL, Gdziekolwiek 9 bazą danych. Oba serwery są na XP Windows Profesjonalne z ColdFusion MX 6.1 wyrzucać z siebie IIS 5.1 serwera sieci.

Zacznij serwer bazy danych Backend

Baza danych backend w tym podręczniku jest mysorian.db na mysorian Server pokazanym w Fidze.1. którego odnoszę się do moich poprzednich artykułów, Dziel 1 i Część 2, żeby mogłeś przejrzeć kroki potrzebowane dla tego, by zdarzyć się. Proszę też szukać poszły za podręcznikiem, by ukazać się na ASP Wolnym: Access MS do SQL, Gdziekolwiek Z Czarodziejem Migracji. Zasadniczo używasz stwierdzenia wiersza zlecenia z jakimiś argumentami i wtedy jesteś człowiekiem sukcesu do tylnego końca używającego Sybase Centralnego. Potrzebujesz wyszczególnić port HTTP jako argument. Port = 8082 został używany, jako inne porty został użyty do IIS, Apaczem Serwer i tak dalej. Trzy stoły importowały od " puby" bazy danych od SQL 2000 Serwera jest pokazany tutaj. Jeżeli chcesz przeprowadzić podobny stołowy transfer mógłbyś użyć DTS, ale wtedy możesz musieć zrobić jakieś transformacje z powodu typu danych włączonego.

Fig. 1

W tym kroku utworzysz datasource ODBC, szczególniej Systemowy DSN. Przystosowujący się Serwer, Gdziekolwiek 9.0 ma kierowców, którzy instalują na twoim napędzie dysku twardego kiedy instalujesz SQL, Gdziekolwiek 9., którego Te będą uchwytne przez czarodzieja ?ródła danych okien ODBC Administrator pokazanego w Fidze.2 to może zostać uzyskany dostęp do od Początku --> pulpit operatora --> Administracyjne Narzędzia --> ?ródła danych (ODBC). Możesz też użyć rzeczy menu w SQL, Gdziekolwiek studio, by utworzyć to ?ródło danych, które jest pokazane w Fidze.3 za którym to idzie. Ta wola w zwrocie wszczynają ?ródło danych okien ODBC Administrator (ta sama jedna pokazana w Fidze.2). Związek ODBC ColdAny jest pokazany w administracyjnym panelu w Fidze.2.

Fig. 2Fig. 3
 

ColdFusion MX 6.1 popiera rozmaitość kierowców, by być człowiekiem sukcesu do baz danych. Całkiem kilku kierowców jest uchwytnych i z kierowcą ODBC to jest możliwe, by być człowiekiem sukcesu do baz danych nie w liście. Figa.4 pokazuje kierowców uchwytnych dla związku. Chociaż kierowca dla Sybase jest pokazany, związek Wklęsłości ODBC będzie użyty w tym podręczniku jako to jest łatwe, by skonfigurować. Będziemy używali ColdAny DSN Systemu ODBC utworzonego wcześniejszego.

Fig. 4

Database drivers

Skonfiguruj ?ródło danych ColdFusion

Aby skonfigurować ?ródło danych ColdFusion, które potrzebujesz zalogować się Administracyjnemu Panelowi ColdFusion MX 6.1. Na lewe nawigacyjne kliki oprawić w ramy na ?ródła danych pod Danymi i Usługami, by wszcząć ?ródła danych page na prawostronnej stronie jako w Fidze.5. To będzie założone, że zacząłeś serwer (jeżeli nie, idziesz do Usług w pulpicie operatora i zaczynasz ColdFusion związaną usługę, Serwer ODBC ColdFusion). Znów to jest polecone, że zaznajomiłeś się z poprzednimi podręcznikami. To jest w tej ramie, że utworzysz ?ródło danych. W wyższej formie z tytułem Dodaj Nowe ?ródło danych wchodzisz imię ?ródła danych ODBC utworzyłeś wcześniejszy - ColdAny. Dla kierowcy używasz menu rozwijane, by podnieść Wklęsłość ODBC i kliknąć dalej Dodać.

Fig. 5

To wychowuje ekran pokazany w Fidze.6 gdzie potrzebujesz dodać informację poświadczenia. Odkąd DSN został utworzony przez komputerowego administratora, zaufany związek jest użyty. System jest nazwą użytkownika. Nie potrzebujesz hasła.

Fig. 6

W dodatku do ponad tobą będzie w stanie, by pokazywać dodatkowe domyślne ustawienia jako pokazany w Fidze.7 przez klikanie na Pokaz Posunął naprzód przycisk Ustawienia. Jeżeli potrzebował ciebie może zrobić wybory tutaj właściwie. W tym podręczniku zaniedbania są wzięte. Możesz nawet przyznać i odwołać przywileje i używasz wszystko DDL i DML rozkazów.

Fig. 7

Kiedy w końcu jesteś zaspokajany z twoimi wyborami, że możesz uderzyć Złożyć przycisk, który we?mie ciebie do ekranu pokazanego w Fidze.8. ekran pokazuje, że szczęśliwie utworzyłeś ColdFusion użyteczne ?ródło, by oddziałać wzajemnie z danymi na temat SQL, Gdziekolwiek bazę danych backend, mysorian.db. Jeżeli wrócisz do ten ekran w pó?niejszej scenie to będzie konieczne, by upewnić się, że stan związku ok około uderza Zweryfikować Wszystek przycisk Związków pokazany w Fidze.8

Fig. 8

Jak Uzyskać dostęp do SQL, Gdziekolwiek Baza danych z ColdFusion - Utworzyć i zweryfikować próbne pytanie w SQL Gdziekolwiek

?eby przetestować spójność w realistycznym sposobie, pytanie będzie biegłe dalej baza danych w SQL, Gdziekolwiek serwerem i to sam pytanie będzie przeprowadzone używanie ColdFusion z Wklęsłością ODBC utworzyło wcześniejszy. ?eby przeprowadzić takie pytanie na SQL, Gdziekolwiek, potrzebujesz użyć Interakcyjnego narzędzia SQL opisanego w wczesnym podręczniku. Zasadniczo powinieneś być w stanie, by uzyskać dostęp do to z skrótu na pulpicie utworzonym kiedy zainstalowałeś SQL, Gdziekolwiek 9, albo prawnie klikający bazę danych w Sybase Centralnym pożytku zarządzania Bazy danych pokazanym wcześniejszym (Figa.1). Ekran w Fidze.9 pokazuje pytanie jako wprowadzony w życie używanie Interakcyjnego SQL razem z skutki zwrócone od pytanie.

Fig. 9

To sam pytanie w ColdFusion

Teraz to sam pytanie będzie wprowadzone w ColdFusion. Jakieś dodatkowe stylizowanie CSS jest dodane do dość w górę pokaz. Kod dla pytania ColdFusion, ColdAny.cfm, uratowany do wirtualnego katalogu jest pokazany poniżej:

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
body      {font-family: arial}
table {width:60%;}
td{ width:50;color:navy; font-size=12;background-color:#FFAEAE;}
</STYLE>
<cfquery name="GetAll" datasource="ColdAny">
select * from "DBA"."authors" where state='UT' or state='CA' and Zip >90000
</cfquery>
<table border="1">
<tr>
<!--Column headers-->
<td>Author ID</td>
<td>Last Name</td>
<td>First Name</td>
<td>Telephone</td>
<td>City</td>
<td>Zip Code</td>
</tr>
<!--output of query-->
<cfoutput query="GetAll">
<tr>
<td>#au_id#</td>
<td>#au_lname#</td>
<td>#au_fname#</td>
<td>#phone#</td>
<td>#city#</td>
<td>#zip#</td>
</tr>
</cfoutput>

Pokaz pytania Output

Ten pokaz w Fidze.10 pokazuje, że rzędy wróciły przez pytanie kiedy plik CFM jest przejrzany. Możesz zauważyć, że nie wszystkie kolumny zostały zwrócone, ponieważ tylko sześć kolumien zostało włączone do produkcji pytania.

Fig.10

Streszczenie

ColdFusion oferuje bardzo dogodny interfejs, by być człowiekiem sukcesu z SQL, Gdziekolwiek bazą danych. To dostarcza z poparciem pudełka dla wiele innych baz danych również i przez ODBC do innego ODBC popiera bazy danych takie jak to opisane w tym podręczniku. Proszę zrozum, że potrzebujesz przeprowadzić kilka programów / usług żeby, by otrzymać skutki pokazane. Trochę usług może mieć inne zależności i te zbyt musi biec.

DISCLAIMER: Zawartość dostarczona w tym artykule nie jest zagwarantowana albo jest gwarantowana przez Producenta Zrzucił, Inc. Zawartość dostarczona jest przeznaczona dla rozrywki i / albo edukacyjne cele żeby wprowadzić do pomysłów klucza czytelnika, pojęć i / albo przeglądy wyrobów. Jako taki to jest ciążące na czytelniku, by zatrudnić prawdziwy światową taktykę dla bezpieczeństwa i wprowadzania najlepszych praktyk. Jesteśmy nie odpowiedzialny za jakieś przeczące konsekwencje, który mogą być skutkiem wprowadzanie w życie jakąś informację zakopaną nasze artykuły albo podręczniki. Jeżeli to jest recenzja sprzętu komputerowego, to nie jest polecone, by otworzyć i / albo zmodyfikować twój sprzęt komputerowy.

komentarz[1] |

Copyright Š 2006 - 2007 E-comet.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.

programy,artykuły,gry online,teledyski,filmiki,smieszne reklamy,sterowniki,kodeki,programy,program,download, downloads,security,bramka sms, teledyski,antywirusy,darmowe free program,programy p2p,tapety,programy biurowe,programy dla firm,narzędzia dyskowe,edytory,gry strategiczne,gry przygodowe,gry sportowe, symulatory, gry rpg,gry karciane, gry zrecznosciowe. Zapraszamy.
0.031 |